Missie

Stichting Sileo wil (ex)gedetineerden kansen en mogelijkheden bieden om, uitgaande van de eigen kracht en potentie, een toekomst te creëren waarin hij of zij succesvol is. 

Wij geloven dat we door de inzet van gelijkwaardigheid, samenwerking, saamhorigheid en betrokkenheid het leefklimaat binnen en buiten detentie kunnen verbeteren, de re-integratiekansen vergroten en de (ex) gedetineerde een betere toekomst kunnen bieden.

Tiemen Slingerland

Visie

Hoe biedt je een (ex)gedetineerde de mogelijkheid van een betere toekomst?

Door de (ex)gedetineerde zelf een stem te geven en zo een bijdrage te laten leveren aan hun eigen toekomst. Wij doen dit door een nieuw domein te creëren waarin op basis van gelijkwaardigheid diverse maatschappelijke partijen hun betrokkenheid met het gevangeniswezen kunnen delen. Waar tijdens educatieve bijeenkomsten Professionals, vrijwilligers, deelnemers en andere betrokkenen van elkaar kunnen leren.

Door het begeleiden en ondersteunen van de (ex)gedetineerde in het proces van re-integratie. bijvoorbeeld bij het opstarten van een eigen bedrijf. Op deze wijze creëert de (ex)gedetineerde een eigen succesvolle basis in de maatschappij en zo een betere toekomst.

Postadres

Chris Lebeaustraat 4,
1062 DC Amsterdam

info@stichtingsileo.nl
KvK:
IBAN:

Design

Belhabestech (4)