Nieuws

Stichting Sileo is een idee afkomstig van een ex-gedetineerde en is opgezet in samenwerking met een student en diverse professionals. De kracht van samenwerking en saamhorigheid gebruiken wij om de toekomst van deze doelgroep meer leefbaar te maken. De projecten worden opgezet en uitgevoerd door, voor en met (ex-)gedetineerden. Onze intentie is om er samen voor te zorgen dat zij weer hun stip aan de horizon vinden.

Wij werken hierbij vanuit de volgende waarden:

  • Gelijkwaardigheid: We staan naast de (ex)gedetineerden, nooit erboven.
  • Eigen regie: We nemen de rgie niet over maar helpen de (ex)gedetineerden zelf de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen.
  • Verantwoordelijkheid: Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander.
  • Samenwerking en saamhorigheid
 
 

Postadres

Chris Lebeaustraat 4,
1062 DC Amsterdam

info@stichtingsileo.nl
KvK:
IBAN:

Design

Belhabestech (4)