Over ons

Over ons!

Sileo is een stichting die ondersteuning biedt aan (ex)gedetineerden welke erop is gericht op het verbeteren van hun leefklimaat binnen en buiten detentie en het vergroten van hun re-integratiekansen bij hun terugkeer naar de maatschappij

 Wat we doen

Het verwijderen van barrières en vergroten van het bewustzijn rond leefklimaat en  re-integratie bij de hiervoor verantwoordelijke (overheids)diensten.

  • Invloed uitoefenen op het beleid en wetgeving.
  • Het verzorgen van persoonlijke begeleiding tijdens de re-integratie
  • Het faciliteren van voorzieningen t.b.v. de re-integratie
  •  

Hoe we het doen

Het organiseren van een jaarlijkse conferentie waarin (ex)gedetineerden in gesprek gaan met medewerkers van (overheids)diensten over hun leefklimaat in detentie en hun re-integratie.

Het koppelen van een langdurig gedetineerde aan een vrijwilliger. Deze vrijwilliger laat de re-integratie van de gedetineerde soepeler verlopen door hem gedurende de restant van zijn detentie en zijn gehele re-integratie (BBA/VI) te helpen met het zoeken naar zingeving, met hem mee te denken en hem een luisterend oor te bieden.

Het bieden van een dienstenconcept aan gedetineerden die ondernemer willen worden dat hen in het proces daar naar toe begeleid en ondersteunt zodat zij een grotere kans hebben om via een eigen bedrijf succesvol te re-integreren.

Het realiseren van een kennis/expertise centrum dat enerzijds cursussen, methodieken en werkwijze aan vrijwilligers die werken met (ex)gedetineerden ontwikkelt en verzorgd. Anderzijds bestaat het centrum uit een Denktank waaraan ideeën, plannen en/of problemen voorgelegd kunnen worden. Deze Denktank zal zelf ook projecten/onderzoeken initiëren, opiniestukken schrijven en deelnemen aan het publieke debat over detentie.